Antifa nedir? Anti-faşist nedir? Antifa’nın anlamı nedir? Antifa ne zaman kurulmuştur? Antifa’nın ideolojisi nedir? İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘terörist’ olarak ilan ettiği Antifa…

Antifa, Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltmasıdır. Antifa, kısaca sol eğilimli olarak nitelendirilebilir. Antifa, militan antifaşizm ya da aşırı sağ ile savaşmayı içeren toplumsal devrime dair radikal solcu siyasi görüş anlamına gelmektedir.

Atifa üyelerinin pek çoğu ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Ancak isimlerinin işaret ettiği gibi, Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmek üzerine kurulmuştur.

antifa nedir4

Hükümete de kapitalist sisteme de karşılar

Antifa, ana akım solun tersine, seçimleri kazanmak veya yeni kanunların yürürlüğe konması için geleneksel araçlarla güç kazanmanın peşinde değildir. Antifa, hükümete de kapitalist sisteme de karşıdır. Antifa’nın yöntemleri ise sıklıkla ana akım sol hareketlerden ziyade anarşistlerle bağdaştırılmaktadır. Antifa mala zarar verme ve bazen fiziksel şiddet olmak üzere militanca protesto yöntemlerine yönelebilmektedir.

antifa nedir0

Kökenleri Nazi Partisi dönemine dayanıyor

Aşırı sağ gibi, dünya çapındaki Antifa üyeleri farklı grupların bileşiminden oluşuyor, ancak en aktif olan gruplar ABD, İngiltere ve Almanya’da bulunmaktadır. Almanya’daki hareket 1932 yılında, hızla yükselen Nazi partisine karşı koyacak aşırı solcu militan bir grup oluşturmak üzere kurulmuştur. Hitler’in parlamentonun kontrolünü sağlaması üzerine 1933 yılında dağılmış ve Berlin Duvarı’nın çökmesinden sonra 1980’lerde neo-Nazilere yanıt olarak yeniden ortaya çıkmıştır.

Antifa görüşünü destekleyenler büyük oranda polisin ve devletin beyazların üstünlüğü üzerinden uygulamalar geliştirmesini durdurmaya çalışan komünist, sosyalist ve anarşistlerdir. Bu üstünlük yerine, Charlottesville’de tanık olduğumuz gibi, faşizme karşı birlikte mücadeleyi savunmaktadırlar.

antifa nedir1

Dünya çapında örgütlüler

Dünya çapında çeşitli Antifa grupları vardır ancak Antifa sosyalizm ideolojisi gibi birbiriyle uluslararası bağlamda ilişikli bir organizasyon değildir. Antifa, yerel neo-Nazilerin hareketlerini gözlemleyen ve buna göre konum alan özerk anti-faşist gruplardan oluşmaktadır.

Antifa, yerel faşistleri komşularına ve işverenlerine teşhir etmekte, toplumsal eğitim kampanyaları düzenlemekte, mültecileri desteklemekte ve beyaz üstünlüğünü savunan yapılar ve organizasyonları etmektedir.

antifa nedir3

Antifa üyeleri ne yapar?

Antifa örgütlenmesinin büyük bir kısmı pasiftir. Antifa üyeleri, kendilerini ve diğerlerini beyazların üstünlüğünü savunan gruplardan fiziksel olarak savunmaya ve faşist örgütlenmeleri ölümcül hale gelmeden engellemeye isteklidir. Yani üyeler, onları liberal ırkçılık karşıtlarından ayırmaktadırlar.

Anti-faşistler kölelik ve soykırım dehşetlerinden sonra beyazların üstünlüğünü savunanlara fiziksel şiddet uygulamanın hem etik olarak meşru buluyor hem de stratejik olarak etkili bulmaktadır.

antifa nedir7

Antifa üyelerine göre, erdemler ve bunların arkasındaki bağlamların eksikliğinde, soyut olarak şiddetin etik konumu tartışılmamalıdır. Onlar, bunun yerine çok geç olmadan, Nazilere karşı savaşmak için etik açıdan tutarlı yöntemler sunmaktadır.

Charlottesville’deki Neo-Nazi saldırısından kurtulan Cornel West, “Eğer anti-faşistler bizi neo-faşistlere karşı savunmasaydı hamam böceği gibi ezilirdik” demiştir. Bu cümle aslında Antifa’yı kısaca tanımlamaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comments

comments